Základná škola, Trebišovská 10, Košice: https://www.zstrebisovska10.sk